Điện thoại: 0902 658 677
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 - CN)
Tổng tiền thanh toán: 3.000.000₫